Osiągnij ZENIT swoich możliwości
nr1
4obiekty
projektyEFS
Jesteśmy pierwszą niepubliczną placówką oświatową w regionie zajmującą się kształceniem ustawicznym osób dorosłych (działalność prowadzimy od 1990 roku).

Obecnie w ramach Centrum Edukacji "Zenit" funkcjonuje:
"Zenit" na bieżąco analizuje rynek pracy, podąża za zmieniającymi się trendami, aktualizuje programy nauczania, sięga po nowe formy aktywizacji zawodowej bezrobotnych.

Od 2005 roku „Zenit" zrealizował samodzielnie i w partnerstwie około 30 projektów współfinansowanych ze środków EFS, między innymi dla osób bezrobotnych, niepełnosprawnych, rolników, pracujących w mikro, małych i średnich przedsiębiorstwach.
Kursy zawodowe, językowe oraz komputerowe prowadzone przez Centrum Edukacji „Zenit" uzyskały akredytację Kujawsko – Pomorskiego Kuratora Oświaty.

Od 2006 roku prowadzi agencję zatrudnienia świadczącą bezpłatne usługi pośrednictwa pracy oraz poradnictwa zawodowego.

Kadra dydaktyczna „Zenitu" to ponad stu wysoko wykwalifikowanych specjalistów, doradców zawodowych, psychologów, pedagogów, coachów itp. Każdy posiada odpowiednie przygotowanie oraz doświadczenie zawodowe.

Od września 2012 roku "Zenit" prowadzi Klub Samopomocowy dla osób bezrobotnych - podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we Włocławku.

Bazę lokalową "Zenitu" stanowią 4 obiekty na terenie Włocławka (przy ul. Sienkiewicza, ul. Okrzei, ul. Młynarskiej oraz ul. Gałczyńskiego):
  • multimedialne sale szkoleniowe,
  • sale konferencyjne,
  • klimatyzowane pracownie komputerowe,
  • pracownia fryzjerska,
  • pracownia kosmetyczna,
  • pracownia gastronomiczna,
  • pracownia spawalnicza,
  • pracownia budowlana,
  • pracownia rehabilitacyjna,
  • pracownia masażu.

Budynki Centrum Edukacji "Zenit" przystosowane są do osób niepełnosprawnych (winda, podjazdy, poręcze, system udźwiękawiający STOP-HEAR itp.)

Dodatkowo firma świadczy usługi cateringowe oraz noclegowe, wynajem sal konferencyjnych i szkoleniowych, a także pomieszczeń z przeznaczeniem na biura / kancelarie, gabinety lekarskie, kosmetyczne, czy fryzjerskie.
Zenit na facebook
©2022 Centrum Edukacji i Kultury ZENIT
szkoła policealna, liceum dla dorosłych, kursy, szkolenia,
sale konferencyjne, wynajem pomieszczeń usługowych.