TECHNIK MASAŻYSTA (325402)

Nauka odbywa się w systemie wieczorowym.

Czas trwania nauki: 2 lata (4 semestry)

REKRUTACJA TRWA!!!


Kwalifikacje:

K1 – Świadczenie usług w zakresie masażu (Z.1.)

WYKAZ PRZEDMIOTÓW ZAWODOWYCH:

PRZEDMIOTY W KSZTAŁCENIU ZAWODOWYM TEORETYCZNYM:

1. Bezpieczeństwo i higiena pracy

2. Podstawy działalności gospodarczej

3. Język angielski zawodowy

4. Propedeutyka zdrowia

5. Podstawy psychologii, pedagogiki i socjologii

6. Pierwsza pomoc w zagrożeniach zdrowia i życia

7. Organizacja ochrony zdrowia

8. Technologie informatyczne

9. Teoretyczne podstawy masażu

10. Anatomia z fizjologią

11. Zarys fizjoterapii

12. Wybrane zagadnienia kliniczne

13. Język migowy

PRZEDMIOTY W KSZTAŁCENIU ZAWODOWYM PRAKTYCZNYM:

1. Pracownia masażu

2. Diagnostyka i systematyka ćwiczeń w masażu medycznym

3. Metodyka masażu sportowego

4. Metodyka masażu kosmetycznego i profilaktycznego

5. Organizacja i stosowanie masażu leczniczego

PRAKTYKA ZAWODOWA semestr II i IV (2tygodnie po 60godz.)

Podstawy przedsiębiorczości prowadzone tylko dla słuchaczy, którzy na wcześniejszym etapie edukacyjnym nie realizowali tego przedmiotu.

SYLWETKA ABSOLWENTA:

Absolwent naszej szkoły uzyskuje prawo do pracy w szpitalach, klinikach, zakładach rehabilitacyjnych, uzdrowiskach, zakładach pomocy społecznej, przychodniach, klubach sportowych, gabinetach kosmetycznych, gabinetach odnowy biologicznej, zakładach opiekuńczo-leczniczych, własnych gabinetach, prowadząc działalność gospodarczą.

WYMAGANE DOKUMENTY:
  1. świadectwo ukończenia szkoły średniej
  2. zaświadczenie od lekarza o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki
  3. wypełniony druk podania ( POBIERZ ) lub dostępny w sekretariacie CE ZENIT
  4. kserokopia dowodu osobistego
  5. 2 zdjęcia
Zenit na facebook
©2021 Centrum Edukacji i Kultury ZENIT
szkoła policealna, liceum dla dorosłych, kursy, szkolenia,
sale konferencyjne, wynajem pomieszczeń usługowych.